SE

De myndigheter i Sverige som har föreskrifter för Artificiell Optisk Strålning och Laser är Arbetsmiljöverket (AV) och Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM).

SSM ansvarar för att nivåer av strålning i Sverige hålls inom hälsosamma gränser. Detta gäller såväl joniserande strålning (enligt IAEA) som laser och elektromagnetiska fält (enligt ICNIRP).

AV ansvarar för föreskrifter för arbetsmiljön. AV har i föreskriften AFS 2009:7 Artificiell Optisk Strålning implementerat direktivet i svensk lagstiftning. På en arbetsplats är det ju AFS’erna som gäller så vi kan börja med att titta lite närmare på den.

Det är bra att ha läst på om lasersäkerhetsklasserna under insnittet ”Laser” innan man ger sig i kast med detaljerna i föreskrifterna.

Inledningsvis så är det lite definitioner, riskanalys och åtgärder att vidta om exponeringen överstiger gränsvärden i bilagorna, för icke koherent ljus respektive laserljus. En bit fram i förskriften finns paragrafer speciellt för laser:

Arbete med laser 
14 § Arbetsgivare som använder lasrar i sin verksamhet ska säkerställa att lasrars märkning och varningstexter är korrekta samt att skyddsutrustning finns att tillgå. Denne ska även informera arbetstagarna om vilken laserklass lasern tillhör, om vilka risker som är förenade med den och om vilka säkerhetsåtgärder som behövs. Arbetsgivaren ska förvissa sig om att laseroperatörerna har erforderlig kunskap.

Informationskravets gäller ALLA lasrar, oavsett klass. Sedan följer några paragrafer som endast gäller klass 3B och 4 lasrar

AKTUELLT

Öppna kurser:

Distanskurs under planering för våren 2021.

Kontakta oss för mer information!

Mer information kommer här inom kort.

Företagsinterna kurser erbjuds både hos er och på distans.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev här!


Mer information direkt från Laser on Demand:

KONTAKTA LASERSAFETY

  • Här hittar du våra kontaktuppgifter och karta.