Lasersäkerhetsansvarig – LSO (Laser Safety Officer)

Kursen vänder sig till alla som har eller ska ta rollen som lasersäkerhetsansvariga i ett företag som använder klass 3B eller klass 4 laser. Kursen vänder sig även till systembyggare som integrerar och skall CE-märka lasrar eller laserutrustning.

Förkunskapskrav: AOS och lasersäkerhet grundkurs, eller liknande kunskapsnivå. Se kursbeskrivning.

Antal kursdeltagare: Max 8 st, då det är viktigt med en dialog under kursen.

Kursavgift: 6.900:-

Kursens innehåll:

Översiktlig genomgång av relevanta föreskrifter och standarder: AFS 2009:7, SS EN 60825-1, och -4, SS ISO 11553-1

Riskanalys avseende den optiska strålningen. Tillgängliga principlösningar för laserskydd, framför allt för industriella bearebetningsutrustningar.

Beräkning av förutsebara bestrålningsnivåer, irradians, för några olika lasrar med och utan optik.

Val av personlig skyddsutrustning med avseende på dessa nivåer.

Val av laserinkapsling med avseende på dessa nivåer.

Repetition av relevanta begrepp och termer enligt checklista för kunskapskrav hos LSO.

(Kursen innehåller inga mätningar av laserstrålning, då detta mycket sällan är ett behov. Beräkningarna görs som demonstrationer, då de flesta som har rollen som industriell LSO aldrig själva behöver räkna på strålnivåer. På begäran kan en eller ett par tilläggsdag(ar) med fördjupningar anordnas, antingen med våra kursledare, eller med internationella kursledare.)

AKTUELLT

Öppna kurser:

Distanskurs under planering för våren 2021.

Kontakta oss för mer information!

Mer information kommer här inom kort.

Företagsinterna kurser erbjuds både hos er och på distans.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev här!


Mer information direkt från Laser on Demand:

KONTAKTA LASERSAFETY

  • Här hittar du våra kontaktuppgifter och karta.