AOS och lasersäkerhet, grundkurs

Grundkurs i Artificiell Optisk Strålning och lasersäkerhet, 1 dag.

Kursen vänder sig till alla som jobbar med laser av klass 3B eller klass 4, med kraftiga ljuskällor, eller har ett intresse att förstå optisk strålning i allmänhet och laserstrålning i synnerhet, och vilka risker som finns och vilka skador som kan uppkomma.

Förkunskapskrav: Inga

Kursens innehåll:

Optisk strålning och laserstrålning – grundläggande egenskaper

Optisk strålning och laserstrålning – skaderisker, olycksexempel

Lasersäkerhetsklasser

Triviala och icke triviala optiska strålkällor, exempel

Lasrar för olika ändamål och dessas klassning

Hur laserstrålen skapas

De vanligaste industriella lasrarna

Optik och reflexer – en del av riskanalysen

Sekundära risker från lasrar och laserbearbetning

Kursens innehåll kan justeras beroende på deltagarnas önskemål och vilka utrustningar som de använder.

AKTUELLT

Öppna kurser:

2019-01-17/18 Laser AOS grund/LSO, Stockholm

Anmäl dig nu till kursen i Stockholm!

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev här!


Mer information direkt från Laser on Demand:

KONTAKTA LASERSAFETY

  • Här hittar du våra kontaktuppgifter och karta.