AOS och lasersäkerhet, grundkurs

Grundkurs i Artificiell Optisk Strålning och lasersäkerhet, 1 dag.

Kursen vänder sig till alla som jobbar med laser av klass 3B eller klass 4, med kraftiga ljuskällor, eller har ett intresse att förstå optisk strålning i allmänhet och laserstrålning i synnerhet, och vilka risker som finns och vilka skador som kan uppkomma.

Förkunskapskrav: Inga

Kursens innehåll:

Optisk strålning och laserstrålning – grundläggande egenskaper

Optisk strålning och laserstrålning – skaderisker, olycksexempel

Lasersäkerhetsklasser

Triviala och icke triviala optiska strålkällor, exempel

Lasrar för olika ändamål och dessas klassning

Hur laserstrålen skapas

De vanligaste industriella lasrarna

Optik och reflexer – en del av riskanalysen

Sekundära risker från lasrar och laserbearbetning

Kursens innehåll kan justeras beroende på deltagarnas önskemål och vilka utrustningar som de använder.

AKTUELLT

Öppna kurser:

Distanskurs under planering för våren 2021.

Kontakta oss för mer information!

Mer information kommer här inom kort.

Företagsinterna kurser erbjuds både hos er och på distans.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev här!


Mer information direkt från Laser on Demand:

KONTAKTA LASERSAFETY

  • Här hittar du våra kontaktuppgifter och karta.