KURSER

Vi håller såväl öppna kurser som företagsinterna.

ÖPPNA KURSER

De öppna kurserna vänder sig till användare av laserbearbetningsutrustning. Kurserna tar upp allmängiltig information om laser, laserbearbetning och lasersäkerhet, samt säkerhet vid arbete med typiska laserbearbetningsutrustningar.

FÖRETAGSINTERNA KURSER

Företagsinterna kurser kan anpassas efter de önskemål ni har, den utrustning ni använder, samt de arbetsmiljörutiner ni använder. Vid nyinförande av lasersäkerhetsrutiner på företaget kan rådgivning, riskanalys och utbildningar sättas samman till en sammanhängande helhet som ger en heltäckande grund för god lasersäkerhet.

KURSTILLFÄLLEN

Lasersäkerhet och artificiell optisk strålning samt Lasersäkerhetsansvarig LSO påbyggnadsdag

Laserteknik och grundläggande optik för laserbearbetning.

Lasersvetsning av metall

Plastbearbetning med laser

AKTUELLT

Öppna kurser:

Distanskurs under planering för våren 2021.

Kontakta oss för mer information!

Mer information kommer här inom kort.

Företagsinterna kurser erbjuds både hos er och på distans.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev här!


Mer information direkt från Laser on Demand:

KONTAKTA LASERSAFETY

  • Här hittar du våra kontaktuppgifter och karta.