LASER UTBILDNING – vi vill dela med oss av vår kunskap

Utbildning laser – för bättre funktion och säkerhet

Välkommen till Lasersafety som drivs av Sjögårdsvik AB. Företaget startades år 2007 och drivs av Urban Widén som är lärare i utbildningarna som erbjuds. Urban besitter stor kunskap och lång erfarenhet då han jobbat med laserbearbetning och utrustningar som används för automatiserad laserbearbetning sedan 1988. Han har också sedan 1998 varit aktiv inom just lasersäkerhetsarbete både nationellt och internationellt.

Urban är certifierad som CLSO som står för Certified Laser Safety Officer och är medlem i standardiseringskommittéer samt samverkansorganisationer inom laser. Med den bakgrunden och välfyllda kunskapsbanken skapades en utbildning och konsulttjänster inom lasersäkerhet och laserbearbetningsprocesser.

Varför ska man då satsa på att använda sig av Lasersafetys utbildning? Laser är en metod som används i många olika slags maskiner och apparater, på många arbetsplatser och i vår vardag. Vi rekommenderar att ta hjälp av rådgivning och utbildning för att på ett ännu bättre och mer effektivt sätt använda lasertekniken men också för att uppnå viktiga krav på arbetsmiljö och säkerhet.

Vi anpassar innehåll och upplägg

Det erbjuds öppna kurser och företagsinterna utbildningslösningar eftersom det kan finnas olika verksamheter och behov av utbildning. Vi har som mål att löpande försöka förbättra och utveckla innehållet så att våra olika deltagare får ut det bästa och lär sig så mycket som möjligt. De öppna kurserna behandlar bland annat allmän information om laser, laserbearbetning och lasersäkerhet. Säkerhet vid arbete med utrustning för laserbearbetning ingår också och det här är en kurs som vänder sig till användare av just laserbearbetningsutrustning.

När det handlar om företagskurserna så kan de anpassas efter behov och önskemål så som exempelvis utefter vilken utrusning och vilka arbetsmiljörutiner ni använder er av. Kanske håller ni just nu på att implementera nya lasersäkerhetsrutiner och då kan rådgivning tillsammans med riskanalys och utbildning sammankopplas. På det sättet kan man skapa en heltäckande grund för god och hållbar lasersäkerhet, vilket är en värdefull investering för företagets framtid.

Vårt mål är att erbjuda och leverera en fullgod och lättillgänglig utbildning så att alla känner sig nöjda och kan ta till sig ny information och lärdom som kommer till nytta. Syftet är att på det sättet bidra till ett tryggt och säkert användande av utrustningar för laser.