LASER SVETSNING – så här används det

Lasersvets är ett kraftfullt redskap

Lasersafety som drivs av Sjögårdsvik AB har lång erfarenhet och bred kunskap när det gäller arbete med laser och säkerhet kring dessa tekniker och redskap. Vi erbjuder både rådgivning och utbildning inom lasersäkerhet. Här berättar vi lite mer om hur svetsning med laser fungerar och används.

Tekniken med lasersvets har funnits sedan väldigt lång tid tillbaka men det är en metod som har utvecklats enormt och har idag ett stort och brett användningsområde med många möjligheter. Svetsning är en fogningsteknik som går ut på att hetta upp och foga samman metallstycken, den här sammansmältningen skapar ett så kallat svetsförband.

Laser svetsning är på många sätt ett kraftfullt redskap eftersom man med laserstrålen kan svetsa samman olika material och detaljer och bearbetningstiden är oftast många gånger högre än vanlig svetsning. Det som sker är att laserstrålen ger en lokal och fokuserad uppvärmning så att man kan svetsa samman detaljerna innan värmen spridit sig till det omgivande materialet. På så sätt minimeras värmepåverkan och risk för deformationstendenser.

Lasersvetsning har funnits länge men genomgått stor utveckling

För att smälta metaller krävs energi så som exempelvis gasflamma, elektronstråle eller ultraljud och laser är också ett sätt att använda sådan energi. Med laser uppnår man en hög energitäthet och med laserstrålen fokuseras värmen på skärsnittet så att det inte påverkar det omgivande materialet. Lasersvetsning är idag en av de vanligaste metoderna inom svetsning och det har att göra med både teknikens utveckling och alla dess fördelar.

Man kan styra laserstrålen med hög noggrannhet och precision och idag finns möjlighet att sammanfoga olika material som tidigare varit svåra att förena. Aluminium och koppar är ett sådant exempel och det beror på deras olika smältpunkter, men med hjälp av lasersvets är det möjligt.

Enkelsidig svetsning är något som många industrier är i behov av och då kan man med fördel använda svetsning med laser. Eftersom laserstrålen har så hög precision smälter den endast nödvändig mängd av materialet och efterlämnar minsta möjliga fog och därför är det väldigt sällan som det behövs någon form av efterbearbetning så som till exempel slipning eller polering.