[sv]

[en]

 

 

 

Nyhetsbrev:

Nr 1, 2011-03-01

 

Anmälan nyhetsbrev

 

Nyheter från sponsorföretagen

Nyhetsarkiv

 

2011-03-02:

Nytt partnerföretag; Permanova Lasersystem AB kommer att delta i konferensen. Partnersidorna>>

 

2011-02-22:

Arbetsmiljöverket och Strålsäkerhetsmyndigheten talar på SLSC 2011. Presentationerna kommer dels att redogöra för myndigheternas arbete med föreskrifter och hur dessa kan efterlevas, dels berätta om det aktuella lasersäkerhetsläget i Sverige, där mycket handlar om kraftiga handhållna lasrar - laserpekare - just nu.  

 

2011-02-20:

Ken Barat är huvudtalare vid SLSC 2011. Ken Barat jobbar som lasersäkerhetsansvarig vid Lawrence Berkeley National Laboratories i Kalifornien. Han har även skrivit böcker om lasersäkerhet, och är en mycket engagerad och uppskattad lärare i lasersäkerhet långt tanför den egna arbbetsplatsens väggar. År 2009 fick Ken Barat priset "R. James Rockwell, Jr. Educational Achievement Award" för enastående insatser inom lasersäkerhetsutbildning.

 

2011-02-15:

Nya partnerföretag till SLSC 2011 har anmält sig! Stjernberg Automation AB och LASER on demand GmbH kommer att delta! Partnersidorna>>

 

2011-01-31:

Sjögårdsvik AB hosts Scandinavian Laser Safety Conference 2011 in Göteborg. Swedoptronics to host laser safety training sessions. 

 

Co-Sposors:

 

 

Supporting sponsors:

Sjögårdsvik AB ©  2011
Sponsors: